Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ (cập nhật 11/2021)

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ (cập nhật 11/2021)

Chi tiết

Videos

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo cao học khóa 22

22.05.2014 2154 views

Chương trình đào tạo cao học tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 606/KHNN-TTĐT ngày 27/7/2020 của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam)

24.05.2021 233 views

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 606/KHNN-TTĐT ngày 27/7/2020 của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam)

Chi tiết

Nghiên cứu sinh

Danh sách Nghiên cứu sinh

31.05.2021 322 views

Danh sách Nghiên cứu sinh

Chi tiết

Học viên cao học

Danh sách học viên cao học

22.05.2014 2240 views

Danh sách học viên cao học khóa 21 và 22

Chi tiết


Văn bản pháp quy


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
677/QĐ-KHNN-TTĐT 22/10/2021 Quyết định Ban hành Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
2914/QĐ-BGDĐT 04/10/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án 89 Thông tin chi tiết Tải xuống
25/2021/TT-BGDĐT 04/10/2021 Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo QĐ số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của TTCP phê duyệt Đề án 89 Thông tin chi tiết Tải xuống
18/2021/TT-BGDĐT 04/10/2021 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Thông tin chi tiết Tải xuống
285/QĐ-KHNN-TTĐT 18/05/2021 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2021 - Đỗ Thị Thu Lai Thông tin chi tiết Tải xuống
283/QĐ-KHNN-TTĐT 18/05/2021 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2021 - Hà Tấn Thụ Thông tin chi tiết Tải xuống
287/QĐ-KHNN-TTĐT 18/05/2021 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2021 - Hoàng Thị Loan Thông tin chi tiết Tải xuống
284/QĐ-KHNN-TTĐT 18/05/2021 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2021 - Nguyễn Thế Nhuận Thông tin chi tiết Tải xuống
225/QĐ-KHNN-TTĐT 22/04/2021 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2021 - Nguyễn Thị Ngọc Lan Thông tin chi tiết Tải xuống
223/QĐ-KHNN-TTĐT 22/04/2021 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2021 - Nguyễn Quang Huy Thông tin chi tiết Tải xuống


Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu trình tự gen để nhận diện nhanh và xác định mức độ đa dạng của nhóm lan Dendrobium khu vực phía Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Như Hoa
Người hướng dẫn 1: PGS. TS Dương Hoa Xô; 2: TS. Trần Kim Định
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 08/11/2021
2
Tên luận án Nghiên cứu nấm Botrytis cinerea gây bệnh thối xám trên một số cây trồng tại miền Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Mai Văn Quân
Người hướng dẫn 1) TS. Đặng Vũ Thị Thanh; 2) TS. Trịnh Xuân Hoạt
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 01/07/2021
3
Tên luận án Ảnh hưởng của độc tố sắt đối với lúa trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long và một số biện pháp khắc phục thiệt hại do độc tố sắt gây ra – Trường hợp nghiên cứu tại Đồng Tháp Mười
Tác giả Nghiên cứu sinh Trương Minh Ngọc
Người hướng dẫn 1. TS. Võ Đình Quang; 2. TS. Nguyễn Quang Chơn
Chuyên ngành Khoa học Đất
9620103 07/05/2021
4
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng giống bưởi Da Xanh tại Thái Nguyên
Tác giả Nghiên cứu sinh Chu Thúc Đạt
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Ngô Xuân Bình; 2. TS. Nguyễn Văn Liễu
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 29/03/2021
5
Tên luận án Nghiên cứu bệnh đốm nâu (Alternaria sp.) gây hại trên cây chanh leo và biện pháp quản lý bệnh tại tỉnh Nghệ An
Tác giả Nghiên cứu sinh Võ Thị Dung
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Vũ Triệu Mân; 2. TS. Hà Minh Thanh
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 01/02/2021
6
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng Đông Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Hà Tấn Thụ
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trịnh Khắc Quang; 2. TS. Bùi Mạnh Cường
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 04/01/2021
7
Tên luận án Nghiên cứu ứng dụng đột biến thực nghiệm và chỉ thị phân tử để cải tiến giống lúa ST19 và Q2
Tác giả Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Loan
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Trần Trung; 2. GS.TSKH. Trần Duy Quý
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 29/12/2020
8
Tên luận án Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản về giá thể, dinh dưỡng, pH và quang chu kỳ làm cơ sở cho việc tăng củ nhỏ khoai tây giống G0
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Nhuận
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Quang Thạch; 2. TS. Nguyễn Đăng Nghĩa
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 29/12/2020
9
Tên luận án Ảnh hưởng của giá thể và dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng Dâu tây (fragaria × ananassa) trồng trong điều kiện nhà màng tại Đà Lạt
Tác giả Nghiên cứu sinh Cao Thị Làn
Người hướng dẫn 1. TS. Ngô Quang Vinh; 2. PGS. TS. Nguyễn Văn Kết
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 28/12/2020
10
Tên luận án Nghiên cứu xây dựng mã vạch ADN của một số nguồn gen cây trồng có giá trị kinh tế nhằm phục vụ công tác bảo tồn và chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy; 2. PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 21/12/2020