Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Hải Anh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Anh - Công tác tại Viện Di truyền nông nghiệp.

Chi tiết

Videos

Tin tức

Các nhà khoa học VAAS nhận Quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

19.04.2014 1002 views

Ngày 18/11/2013, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận cho 57 giáo sư và 514 phó giáo sư đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Chi tiết

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo cao học khóa 22

22.05.2014 1161 views

Chương trình đào tạo cao học tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

18.07.2016 600 views

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

18.07.2016 504 views

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

Chi tiết

Học viên cao học

Danh sách học viên cao học

22.05.2014 1295 views

Danh sách học viên cao học khóa 21 và 22

Chi tiết


Văn bản pháp quy


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT 17/04/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Thông tin chi tiết Tải xuống
1157/QĐ-KHNN-SĐH 04/04/2017 Quy định giảng viên đào tạo sau đại học Thông tin chi tiết Tải xuống
672/QĐ-KHNN-SĐH 04/04/2017 Quy định đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống
43b/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
273/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Lưu trữ hồ sơ và chế độ báo cáo hoạt động đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
671/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành quy định giảng viên đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
45/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
581/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành qui định đào tạo tiến sĩ tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
235/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành Qui định quản lý tài chính công tác đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thông tin chi tiết Tải xuống
557/QĐ-KHNN-SĐH 18/07/2016 Ban hành khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thông tin chi tiết Tải xuống


Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết
1
Tên luận án Nghiên cứu, đánh giá tính chịu hạn và xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống đậu xanh triển vọng tại Hà Nội
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thưng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Khả Tường - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2. GS.TSKH. Trần Đình Long - Hội Giống cây trồng Việt Nam
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
62.62.01.10
2
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Đạt Thuần
Người hướng dẫn 1. TS. Trần Thị Trường 2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
62.62.01.11
3
Tên luận án Nghiên cứu các biện pháp bảo tồn thiên địch của rầy nâu (Nilaparavata lugens Stål) hại lúa tại Cần Thơ
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Vĩnh Phúc
Người hướng dẫn 1. TS. Lương Minh Châu; 2. TS. Ngô Lực Cường
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
62.62.01.12
4
Tên luận án Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật bảo tồn nguồn gen khoai mỡ (Dioscorea alata L.) ở miền Bắc Việt Nam
Tác giả NCS Vũ Linh Chi
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa, 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
62.62.01.10
5
Tên luận án Nghiên cứu vai trò của gen AtXNR4 và tasiRNA-ARF trong điều kiện nhiệt độ cao và hạn ở cây Arabidopsis Thaliana
Tác giả NCS Nguyễn Hải Anh
Người hướng dẫn 1. GS. TS Motoaki Seki 2. PGS. TS Nguyễn Văn Đồng
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
62.42.02.01
6
Tên luận án Đánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòng
Tác giả NCS Trần Mạnh Cường
Người hướng dẫn 1. GS.TSKH. Trần Duy Quý, 2. PGS.TS. Trần Văn Quang
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
62.62.01.11
7
Tên luận án Nghiên cứu xác định giống lúa chất lượng, ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phù hợp phục vụ sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng
Tác giả NCS Trần Thanh Nhạn
Người hướng dẫn 1. GS.TS Hoàng Tuyết Minh: Hội giống cây trồng Việt Nam, 2. TS. Nguyễn Như Hải, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
62 62 01 10
8
Tên luận án Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật chuyển gen RNAi để tạo dòng lan Dendrobium có khả năng kháng virus khảm vàng (Cymbidium mosaic virus - CyMV)
Tác giả NCS Nguyễn Xuân Dũng
Người hướng dẫn 1. TS. Dương Hoa Xô 2. PGS.TS. Chu Hoàng Hà
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
62.62.01.11
9
Tên luận án Nghiên cứu hiệu lực trực tiếp và tồn dư của phân vô cơ đa lượng đối với cây lúa trên đất phù sa sông Thái Bình và lúa, ngô trên đất xám bạc mầu
Tác giả NCS. Trần Ngọc Hưng
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Bùi Đình Dinh 2. TS. Cao Kỳ Sơn
Chuyên ngành Khoa học đất
62 62 01 03
10
Tên luận án Phân lập, tuyển chọn và sử dụng một số chủng vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lạc trên vùng đất cát biển Bình Định.
Tác giả NCS. Nguyễn Thu Hà
Người hướng dẫn PGS.TS. Phạm Văn Toản; TS. Hoàng Minh Tâm
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
62.42.02.01