Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai, công tác tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc - Lâm Đồng

Chi tiết

Videos

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo cao học khóa 22

22.05.2014 1863 views

Chương trình đào tạo cao học tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

18.07.2016 1802 views

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

18.07.2016 1762 views

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

Chi tiết

Học viên cao học

Danh sách học viên cao học

22.05.2014 1994 views

Danh sách học viên cao học khóa 21 và 22

Chi tiết


Văn bản pháp quy


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Công văn số 5651/BGDĐT-TDKT 13/01/2020 Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020 Thông tin chi tiết Tải xuống
1060/QĐ-KHNN-TTĐT 29/10/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Nguyễn Minh Đức Thông tin chi tiết Tải xuống
743/QĐ-KHNN-TTĐT 30/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Lê Hùng Phong Thông tin chi tiết Tải xuống
740/QĐ-KHNN-TTĐT 30/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Phạm Thùy Dương Thông tin chi tiết Tải xuống
741/QĐ-KHNN-TTĐT 30/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Thái Kế Quân Thông tin chi tiết Tải xuống
711/QĐ-KHNN-SĐH 27/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Hà Mạnh Thắng Thông tin chi tiết Tải xuống
446/QĐ-KHNN-SĐH 06/06/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Lê Thị Thanh Huyền Thông tin chi tiết Tải xuống
421/QĐ-KHNN-SĐH 30/05/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Lê Minh Hải Thông tin chi tiết Tải xuống
422/QĐ-KHNN-SĐH 30/05/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Nguyễn Văn Tiếp Thông tin chi tiết Tải xuống
419/QĐ-KHNN-SĐH 30/05/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Bùi Văn Dũng Thông tin chi tiết Tải xuống


Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Nghiên cứu xác định đèn compact chuyên dụng điều khiển ra hoa trái vụ cho cây thanh long (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and Rose
Tác giả Nghiên cứu sinh Ngô Minh Dũng
Người hướng dẫn 1. GS. TS. Nguyễn Quang Thạch; 2. PGS. TS. Nguyễn Minh Châu
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 13/11/2020
2
Tên luận án Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen mướp (Luffa aegyptiaca Mill.) ở miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Trang
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng, công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2. PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa, công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 27/08/2020
3
Tên luận án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè búp tươi theo tiêu chuẩn VietGAP tại Lâm Đồng
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Văn Tạo; 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn.
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 18/08/2020
4
Tên luận án Nghiên cứu vai trò của các yếu tố phiên mã NAC đáp ứng với điều kiện hạn ở cây họ đậu
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Kiên
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đồng; 2. TS. Trần Phan Lam Sơn
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 10/08/2020
5
Tên luận án Nghiên cứu cải tiến các giống đậu tương DT2008, DT96 và ĐT26 bằng phương pháp xử lý đột biến tia gamma nguồn Co60
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Lê Huy Hàm , 2. TS. Lê Đức Thảo
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 10/08/2020
6
Tên luận án Nghiên cứu biểu hiện gen mã hoá nhân tố phiên mã ZmDREB2A nhằm tăng cường tính chịu hạn ở một số dòng ngô Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Bích Thảo
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nông Văn Hải; 2. TS. Bùi Mạnh Cường
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 20/07/2020
7
Tên luận án Nghiên cứu đa dạng nguồn gen bỉ đỏ địa phương (Cucurbita spp.) phục vụ công tác chọn tạo giống
Tác giả Nghiên cứu sinh Hà Minh Loan
Người hướng dẫn 1. TS. Trần Danh Sửu, 2. TS. Ngô Thị Hạnh
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 20/07/2020
8
Tên luận án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Trường
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn; 2. TS. Lê Văn Đức
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 12/06/2020
9
Tên luận án Nghiên cứu tạo chế phẩm Aminoethoxyvinylglycine từ Streptomyces spp. có khả năng ức chế sinh tổng hợp ethylene để trì hoãn quá trình chín quả giai đoạn cận và sau thu hoạch
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Nguyện
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Trịnh Khắc Quang, 2. PGS. TS. Phạm Anh Tuấn
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 27/05/2020
10
Tên luận án Nghiên cứu nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên cây cà phê chè và biện pháp quản lý bệnh tại tỉnh Sơn La
Tác giả Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Thảnh
Người hướng dẫn 1) TS. Trịnh Xuân Hoạt, 2) GS.TS. Nguyễn Văn Tuất
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 12/05/2020