Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ - Công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Chi tiết

Videos

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo cao học khóa 22

22.05.2014 1687 views

Chương trình đào tạo cao học tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

18.07.2016 1519 views

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

18.07.2016 1474 views

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

Chi tiết

Học viên cao học

Danh sách học viên cao học

22.05.2014 1829 views

Danh sách học viên cao học khóa 21 và 22

Chi tiết


Văn bản pháp quy


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Công văn số 5651/BGDĐT-TDKT 13/01/2020 Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020 Thông tin chi tiết Tải xuống
1060/QĐ-KHNN-TTĐT 29/10/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Nguyễn Minh Đức Thông tin chi tiết Tải xuống
743/QĐ-KHNN-TTĐT 30/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Lê Hùng Phong Thông tin chi tiết Tải xuống
740/QĐ-KHNN-TTĐT 30/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Phạm Thùy Dương Thông tin chi tiết Tải xuống
741/QĐ-KHNN-TTĐT 30/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Thái Kế Quân Thông tin chi tiết Tải xuống
711/QĐ-KHNN-SĐH 27/08/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Hà Mạnh Thắng Thông tin chi tiết Tải xuống
446/QĐ-KHNN-SĐH 06/06/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Lê Thị Thanh Huyền Thông tin chi tiết Tải xuống
421/QĐ-KHNN-SĐH 30/05/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Lê Minh Hải Thông tin chi tiết Tải xuống
422/QĐ-KHNN-SĐH 30/05/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Nguyễn Văn Tiếp Thông tin chi tiết Tải xuống
419/QĐ-KHNN-SĐH 30/05/2019 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019 - Bùi Văn Dũng Thông tin chi tiết Tải xuống


Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng một số dòng lúa kháng bệnh bạc lá bằng phương pháp đột biến và chỉ thị phân tử
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng
Người hướng dẫn GS.TS. Lê Huy Hàm
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 16/03/2020
2
Tên luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật để phát triển hai dòng chè CNS – 1.41 và CNS – 8.31 tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Hữu La; 2. TS. Lê Văn Đức
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 28/02/2020
3
Tên luận án Đánh giá nguồn gen và phân tích chỉ thị phân tử liên quan tính trạng năng suất trứng ở giống gà Liên Minh
Tác giả Nghiên cứu sinh Trần Thị Bình Nguyên
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy; 2. TS. Nguyễn Hữu Đức
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 20/01/2020
4
Tên luận án Ứng dụng chỉ thị phân tử để cải thiện tỉ lệ bạc bụng trên các giống lúa cao sản (Oryza sativa L.)
Tác giả Nghiên cứu sinh Trương Ánh Phương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn 2. GS.TS. Nguyễn Thị Lang
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 17/01/2020
5
Tên luận án Đánh giá hiệu lực trực tiếp và tồn dư của phân bón vô cơ đa lượng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng lúa cao sản tại Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả Nghiên cứu sinh Mai Nguyệt Lan
Người hướng dẫn Người hướng dẫn: (1) TS. Chu Văn Hách; (2) TS. Vũ Tiến Khang
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 20/12/2019
6
Tên luận án Nghiên cứu xác định tên khoa học, quy trình nhân giống in vitro và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây gừng bản địa ở Bắc Kạn (Gừng đá)
Tác giả Nghiên cứu sinh Vũ Văn Dương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đặng Trọng Lương; 2. TS. Đỗ Trọng Khiêm
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
9420201 12/12/2019
7
Tên luận án Khai thác vật liệu khởi đầu cho công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu
Tác giả Nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng
Người hướng dẫn GS. TS. Nguyễn Thị Lang; TS. Lương Minh Châu
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 24/11/2019
8
Tên luận án Nghiên cứu tính kháng thuốc của quần thể rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa ở một số vùng trồng lúa tại Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Bùi Văn Thắng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang; 2. PGS.TS. Michael Kristensen
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 07/11/2019
9
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía Bắc
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Phụ Thanh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn; 2. TS. Hà Văn Nhân
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
9620111 21/10/2019
10
Tên luận án Đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống một số sâu hại chính trên cây na tại miền Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dân
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Phạm Văn Lầm; 2. TS. Nguyễn Văn Liêm
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 09/10/2019