Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Bảo Châu

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bảo Châu - Công tác tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình

Chi tiết

Videos

Tin tức

Các nhà khoa học VAAS nhận Quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

19.04.2014 1208 views

Ngày 18/11/2013, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận cho 57 giáo sư và 514 phó giáo sư đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Chi tiết

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo cao học khóa 22

22.05.2014 1403 views

Chương trình đào tạo cao học tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

18.07.2016 947 views

Khung chương trình đào tạo trình độ tiễn sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

18.07.2016 911 views

Đội ngũ giảng viên chương trình đào tạo tiến sĩ

Chi tiết

Học viên cao học

Danh sách học viên cao học

22.05.2014 1512 views

Danh sách học viên cao học khóa 21 và 22

Chi tiết


Văn bản pháp quy


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
370/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Thị Len) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
369/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Hoàng Thị Huệ) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
350/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Thị Thu) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
348/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Duy Phương) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
349/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Lê Hoài Thanh) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
347/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Ngô Xuân Nghiễn) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
335/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Văn Thắng) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
334/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Vĩnh Phúc) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
333/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Trần Hoài Hương) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống
332/QĐ-KNNN-SĐH 25/06/2018 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ (Nguyễn Trọng Tuyển) năm 2018 Thông tin chi tiết Tải xuống


Công khai luận án

TT Nội dung luận án Mã số Chi tiết Ngày đăng
1
Tên luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố dinh dưỡng kết hợp với chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến năng suất, chất lượng hoa lan Dendrobium Sonia ở giai đoạn sản xuất
Tác giả Nghiên cứu sinh Vũ Thị Quyền
Người hướng dẫn Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Hợp; 2. TS. Dương Công Kiên
Chuyên ngành Khoa học đất
9620103 21/08/2018
2
Tên luận án Nghiên cứu tạo gelatinase tái tổ hợp và ứng dụng trong thủy phân gelatin da cá Tra
Tác giả Nghiên cứu sinh Phạm Mỹ Dung
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Công Hoạt; 2. GS.TS. Lê Huy Hàm
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 13/08/2018
3
Tên luận án Nghiên cứu bệnh vàng rụng lá cao su Corynespora cassiicola (Berk. & Curtis) Wei và biện pháp quản lý tổng hợp tại Bình Phước
Tác giả Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc
Người hướng dẫn 1. TS. Ngô Vĩnh Viễn; 2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng
Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
9620112 10/07/2018
4
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo giống lúa (Oryza sativa L.) chịu nóng bằng chỉ thị phân tử cho Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả Nghiên cứu sinh Trần Văn Lợt
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Thị Lang, 2. GS.TS. Bùi Chí Bửu
Chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng
9620111 10/07/2018
5
Tên luận án Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật xử lý mùn cưa làm cơ chất nuôi trồng mộc nhĩ và tái sử dụng bã thải để trồng nấm sò
Tác giả NCS. Nguyễn Bảo Châu
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Phạm Văn Toản; 2. TS. Phạm Bích Hiên
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 26/06/2018
6
Tên luận án Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây nghệ vàng ở phía Bắc Việt Nam
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Công Hùng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Khả Tường; 2. TS. Nguyễn Tuấn Điệp
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 31/05/2018
7
Tên luận án Nghiên cứu chọn tạo giống dâu mới thích hợp cho Lâm Đồng
Tác giả Nghiên cứu sinh Lê Quang Tú
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Hà Văn Phúc; 2. TS. Phạm Xuân Liêm
Chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng
9620111 28/05/2018
8
Tên luận án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển giống khoai môn Bắc Kạn
Tác giả NCS Trịnh Thị Thanh Hương
Người hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ; GS.TS. Đỗ Năng Vịnh
Chuyên ngành Khoa học cây trồng
9620110 15/03/2018
9
Tên luận án Nghiên cứu hệ gen phiên mã (transcriptome) của tôm sú (Penaeus monodon) nhằm sàng lọc các chỉ thị phân tử phục vụ công tác chọn giống.
Tác giả NCS Nguyễn Giang Thu
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đinh Duy Kháng; 2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ninh
Chuyên ngành Công nghệ sinh học
9420201 12/03/2018
10
Tên luận án Nghiên cứu đa dạng di truyền và sử dụng một số giống lúa màu triển vọng ở Việt Nam.
Tác giả NCS. Hoàng Thị Huệ
Người hướng dẫn PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa; GS.TS Hoàng Tuyết Minh
Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
62.62.01.11 02/01/2018