Tin tức, sự kiện

Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

09.08.2019 111 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

09.08.2019 79 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở

02.08.2019 70 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Chương trình làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Chi tiết

Công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

26.07.2019 133 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở:

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Hoàng Thị Huệ

17.01.2018 615 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Huệ, khóa 2013, công tác tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Len

17.01.2018 278 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Len, khóa 2011, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Duy Phương

29.12.2017 280 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Phương – công tác tại Viện Thổ nhưỡng nông hóa.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Hồ Thị Nhung)

13.12.2017 284 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nhung, công tác tại Đại học Vinh.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Văn Thắng)

13.12.2017 299 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thắng – công tác tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Trần Hoài Hương)

04.12.2017 242 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hoài Hương - Công tác tại Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.

Chi tiết

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP

29.11.2017 516 views

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở-Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố:

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Trọng Tuyển)

22.11.2017 300 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Tuyển - Công tác tại Trường PTTH B Phủ lý, Hà Nam

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Lê Phạm Đại )

20.11.2017 250 views

VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) xin thông báo:

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Văn Thưng)

16.10.2017 251 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thưng, khóa 2013 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Đạt Thuần)

09.10.2017 283 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đạt Thuần - Công tác tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh năm 2017 đợt 2

04.07.2017 379 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, đợt 2

Chi tiết

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

02.07.2016 417 views

Sáng ngày 1/7/2016, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 tại 3 điểm cầu: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

Chi tiết

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Phạm Thị Thanh Hương.

13.08.2014 897 views

Ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, NCS Phạm Thị Thanh Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp với đề tài: Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng kali cho mía đồi vùng Lam Sơn Thanh Hóa; chuyên ngành: Khoa học Đất; mã số: 62.62.01.03, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ và TS. Trần Công Hạnh.

Chi tiết

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Bích Thùy

29.07.2014 948 views

Ngày 15 tháng 7 năm 2014 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Bích Thùy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm Sò vua (Pleurotus eryngii) và nấm Vân chi (Trametes versicolor) ở Việt Nam.

Chi tiết

Các nhà khoa học VAAS nhận Quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

19.04.2014 1407 views

Ngày 18/11/2013, tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận cho 57 giáo sư và 514 phó giáo sư đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Chi tiết