Tin tức, sự kiện

Lễ Công bố quyết định học vị và Trao bằng tiến sĩ năm 2020 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

22.12.2020 105 views

Ngày 22/12/2020, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định học vị và trao bằng tiến sĩ năm 2020 cho các nghiên cứu sinh đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Chi tiết

Thông báo hoãn bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ

31.03.2020 278 views

Như tin đã đăng ngày 17/3/2020 về việc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ, khóa năm 2015; công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ

17.03.2020 240 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ - Công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng

13.12.2019 209 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

06.12.2019 217 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

06.12.2019 206 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020, đợt I

Chi tiết

Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

09.08.2019 279 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

09.08.2019 233 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở

02.08.2019 225 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Chương trình làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Chi tiết

Công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

26.07.2019 293 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở:

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Hoàng Thị Huệ

17.01.2018 740 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Huệ, khóa 2013, công tác tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Len

17.01.2018 406 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Len, khóa 2011, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Duy Phương

29.12.2017 417 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Phương – công tác tại Viện Thổ nhưỡng nông hóa.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Hồ Thị Nhung)

13.12.2017 408 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nhung, công tác tại Đại học Vinh.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Văn Thắng)

13.12.2017 428 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thắng – công tác tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Trần Hoài Hương)

04.12.2017 375 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hoài Hương - Công tác tại Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.

Chi tiết

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP

29.11.2017 667 views

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở-Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố:

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Trọng Tuyển)

22.11.2017 437 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Tuyển - Công tác tại Trường PTTH B Phủ lý, Hà Nam

Chi tiết