Tin tức, sự kiện

Lễ Công bố quyết định học vị và Trao bằng tiến sĩ năm 2020 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

22.12.2020 126 views

Ngày 22/12/2020, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định học vị và trao bằng tiến sĩ năm 2020 cho các nghiên cứu sinh đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Chi tiết

Thông báo hoãn bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ

31.03.2020 299 views

Như tin đã đăng ngày 17/3/2020 về việc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ, khóa năm 2015; công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ

17.03.2020 270 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Kim Mỹ - Công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng

13.12.2019 230 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Kim Vàng - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

06.12.2019 237 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

06.12.2019 227 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020, đợt I

Chi tiết

Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

09.08.2019 297 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

09.08.2019 254 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Chương trình làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở

02.08.2019 246 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Chương trình làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Chi tiết

Công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

26.07.2019 315 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công khai hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở:

Chi tiết

Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2018

25.12.2018 18 views

Ngày 25/12/2018, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018.

Chi tiết

Công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2018

16.04.2018 19 views

Ngày 13/4/2018, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ vinh danh, công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 01 chức danh Giáo sư và 06 Phó Giáo sư năm 2018 cho các nhà giáo, nhà khoa học của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Hoàng Thị Huệ

17.01.2018 757 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Huệ, khóa 2013, công tác tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Len

17.01.2018 425 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Len, khóa 2011, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Duy Phương

29.12.2017 437 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Phương – công tác tại Viện Thổ nhưỡng nông hóa.

Chi tiết