Thông báo

Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014

20.05.2014 731 views

Công nhận 17 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014 tại cơ sở đào tạo Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Công nhận nghiên cứu sinh khóa năm 2014 – đợt 1

20.05.2014 714 views

Công nhận 25 (hai mươi nhăm) nghiên cứu sinh khóa năm 2014 – đợt 1 của Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

19.05.2014 931 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh sau đại học năm 2014 đợt II.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Xuân Lam)

07.04.2014 621 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Lam, khóa năm 2008.

Chi tiết