Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Lâm Văn Hà

03.12.2018 139 views

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS)-Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), thông báo tổ chức hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện chuyên ngành: Khoa học Đất (Mã số: 9620103) cho NCS Lâm Văn Hà

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phú

23.11.2018 150 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phú - Công tác tại Phân hiệu Chăn nuôi Nam Bộ

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Vũ Văn Khuê

16.11.2018 137 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Khuê, công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Min

13.11.2018 118 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Min - Công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Đoàn Vĩnh

05.11.2018 131 views

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh

02.11.2018 116 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Văn Dũng

02.11.2018 120 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Văn Dũng, công tác tại Viện Nghiên cứu Ngô.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Đào Văn Khởi

25.10.2018 117 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Văn Khởi - Công tác tại Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm giống cây trồng Quốc gia.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Văn Lợt

16.10.2018 104 views

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) thông báo tổ chức hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện của nghiên cưu sinh Trần Văn Lợt

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2018 đợt II

26.09.2018 117 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt II

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Vũ Thị Quyền

25.09.2018 135 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Quyền – sinh hoạt chuyên môn tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Phạm Mỹ Dung

29.08.2018 169 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Mỹ Dung - Công tác tại Đại học Vinh

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Bảo Châu

13.08.2018 160 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bảo Châu - Công tác tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Bích Ngọc

13.08.2018 168 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc - Công tác tại Viện Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cưu sinh Lê Quang Tú

21.06.2018 211 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Quang Tú, khóa 2011 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Lê Công Hùng

21.06.2018 178 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Công Hùng, khóa 2015 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trịnh Thanh Hương

13.04.2018 216 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thanh Hương, khóa 2014 của Viện.

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt I

12.04.2018 235 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 1

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa - ngành ngôn ngữ tiếng Anh

12.04.2018 185 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa - ngành ngôn ngữ Anh

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Giang Thu

11.04.2018 173 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Thu, khóa 2013 của Viện

Chi tiết