Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ (NCS Trần Xuân Hoàng)

29.08.2016 418 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Xuân Hoàng, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Ngọc Quất)

04.08.2016 513 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quất - Công tác tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Chi tiết

Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016 đợt II

25.07.2016 970 views

Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016 đợt II

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Thị Thùy Dương)

19.07.2016 455 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thùy Dương, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Hà Văn Chiến)

11.07.2016 399 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Văn Chiến, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Bá Nam)

03.07.2016 469 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Nam, khóa 2010 của Viện.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

02.06.2016 897 views

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

Chi tiết

Công khai luận án, tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp

22.04.2016 561 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công khai Luận án tiến sĩ nông nghiệp của Nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Nam

Chi tiết

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

04.02.2016 313 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc xét xét đạt tieu chuan chuc danh Gs, PGS năm 2016

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016

15.01.2016 720 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2016

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức lớp học Nghiệp vụ Sư phạm

15.01.2016 212 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Sư phạm (thuộc trường Đại học sư phạm Hà Nội) tổ chức lớp học và thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Quốc Vương)

18.11.2015 476 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Vương, khóa 2010 của Viện.

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS

10.11.2015 683 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS và gửi mẫu báo cáo tiến độ.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Ngọ Văn Ngôn)

02.11.2015 369 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngọ Văn Ngôn, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Duy Dương)

22.10.2015 408 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Duy Dương

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lại Tiến Dũng)

16.10.2015 457 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Tiến Dũng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Phạm Bảo Chung

23.09.2015 389 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Bảo Chung, chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đinh Thị Dinh)

01.09.2015 422 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh - Công tác tại Viện Nghiên cứu Rau quả

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Đinh Thị Dinh

13.08.2015 839 views

ông khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Hoàng Mạnh Cường)

07.08.2015 344 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Cường, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết