Thông báo

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Phạm Mỹ Dung

29.08.2018 278 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Mỹ Dung - Công tác tại Đại học Vinh

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Bảo Châu

13.08.2018 280 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bảo Châu - Công tác tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Bích Ngọc

13.08.2018 297 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc - Công tác tại Viện Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cưu sinh Lê Quang Tú

21.06.2018 342 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Quang Tú, khóa 2011 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Lê Công Hùng

21.06.2018 290 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Công Hùng, khóa 2015 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trịnh Thanh Hương

13.04.2018 341 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thanh Hương, khóa 2014 của Viện.

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt I

12.04.2018 359 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 1

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa - ngành ngôn ngữ tiếng Anh

12.04.2018 319 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa - ngành ngôn ngữ Anh

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Giang Thu

11.04.2018 298 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Thu, khóa 2013 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Lê Ngọc Triệu)

14.02.2018 486 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Triệu, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1

23.01.2018 829 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Hoài Thanh

05.01.2018 653 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hoài Thanh - Công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu

05.01.2018 344 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu - Nghiên cứu sinh khóa 2011 – đợt 2, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung Ương của Viện KHNN VN.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Xuân Nghiễn

05.01.2018 553 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Xuân Nghiễn khóa năm 2012 vào ngày 18 tháng 01 năm 2018.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Trần Thanh Nhạn)

25.09.2017 382 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thanh Nhạn - Công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Trần Mạnh Cường)

25.09.2017 429 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Mạnh Cường - Công tác tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Vũ Linh Chi)

25.09.2017 420 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Linh Chi - Công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Hải Anh

15.09.2017 328 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Anh - Công tác tại Viện Di truyền nông nghiệp.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Xuân Dũng)

11.09.2017 788 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng, khóa 2010 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hưng

17.08.2017 351 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hưng – khóa năm 2012.

Chi tiết