Thông báo

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Duy Dương)

22.10.2015 394 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Duy Dương

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lại Tiến Dũng)

16.10.2015 443 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Tiến Dũng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Phạm Bảo Chung

23.09.2015 377 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Bảo Chung, chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đinh Thị Dinh)

01.09.2015 408 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh - Công tác tại Viện Nghiên cứu Rau quả

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Đinh Thị Dinh

13.08.2015 800 views

ông khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Hoàng Mạnh Cường)

07.08.2015 332 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Cường, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Dương Thị Hồng Mai)

21.07.2015 355 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Hồng Mai, khóa 2009 của Viện.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Lê Quốc Hùng

21.07.2015 475 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Quốc Hùng, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Phương Hạnh)

17.07.2015 325 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Hạnh, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đào Ngọc Ánh)

03.07.2015 285 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Ngọc Ánh - Công tác tại Viện Nghiên cứu ngô.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hoàng Mạnh Cường

10.06.2015 571 views

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Đức Kính)

10.06.2015 306 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Kính

Chi tiết

Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

05.06.2015 278 views

Công nhận 14 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2015 tại cơ sở đào tạo Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt II năm 2015

05.06.2015 796 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2015

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Dương Thị Hồng Mai

14.05.2015 367 views

NCS Dương Thị Hồng Mai, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Đào Ngọc Ánh

14.05.2015 385 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đào Ngọc Ánh, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Vũ Đức Kính

13.05.2015 493 views

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 447 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 155 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Lễ công bố quyết định công nhận học vị và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ nông nghiệp năm 2014

10.12.2014 553 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận học vị và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ nông nghiệp năm 2014 cho nghiên cứu sinh và học viên đào tạo tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...

Chi tiết