Thông báo

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Tuấn Phong

02.07.2014 436 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Lê Mai Nhất

26.06.2014 821 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Công khai luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám

23.06.2014 660 views

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám về đề tài “Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ”.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh

12.06.2014 412 views

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 đợt II theo Đề án 911

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phạm Thị Thanh Hương)

12.06.2014 534 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương, khóa năm 2009.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hoàng Văn Tám

10.06.2014 534 views

Công khai luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám, chuyên ngành: Khoa học Đất.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ-NCS D.V. Niên

05.06.2014 705 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Niên; chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ-NCS V.N.Quý

03.06.2014 370 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Vũ Ngọc Quý; Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây trồng.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ-NCS D.T.K. Cúc

29.05.2014 611 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Đồng Thị Kim Cúc; chuyên ngành: Di truyền-Chọn giống

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ

23.05.2014 399 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Phùng Tôn Quyền; chuyên ngành: Di truyền Chọn giống

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ

22.05.2014 321 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Bích Thùy; Chuyên ngành: Khoa học Cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ

22.05.2014 347 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Thanh Hương; Chuyên ngành: Khoa học Đất

Chi tiết

Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014

20.05.2014 553 views

Công nhận 17 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014 tại cơ sở đào tạo Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Công nhận nghiên cứu sinh khóa năm 2014 – đợt 1

20.05.2014 520 views

Công nhận 25 (hai mươi nhăm) nghiên cứu sinh khóa năm 2014 – đợt 1 của Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

19.05.2014 758 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh sau đại học năm 2014 đợt II.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Xuân Lam)

07.04.2014 518 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Lam, khóa năm 2008.

Chi tiết