Thông báo

Thông báo nhập học

17.10.2014 386 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triệu tập học viên cao học khóa 23 (2014-2016)

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Trần Thị Đính

03.10.2014 730 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Đính, chuyên ngành: Khoa học Cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền

22.08.2014 1049 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thế Hinh, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

12.08.2014 523 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hinh, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Tường Linh, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

04.08.2014 528 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Tường Linh, khóa năm 2007.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Ngọc Quý)

23.07.2014 458 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Quý.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Mai Nhất)

21.07.2014 628 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Tuấn Phong)

21.07.2014 506 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đặng Văn Niên)

15.07.2014 475 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Văn Niên.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Trần Thị Tường Linh

14.07.2014 502 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Tường Linh, chuyên ngành: Khoa học Đất.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Thế Hinh

09.07.2014 730 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hinh, chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đồng Thị Kim Cúc)

02.07.2014 434 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Thị Kim Cúc, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phùng Tôn Quyền)

02.07.2014 465 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Tôn Quyền, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Bích Thùy)

02.07.2014 481 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thùy, nghiên cứu sinh khóa 2009.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Tuấn Phong

02.07.2014 453 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Lê Mai Nhất

26.06.2014 836 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Công khai luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám

23.06.2014 676 views

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám về đề tài “Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ”.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh

12.06.2014 424 views

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 đợt II theo Đề án 911

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phạm Thị Thanh Hương)

12.06.2014 546 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương, khóa năm 2009.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hoàng Văn Tám

10.06.2014 549 views

Công khai luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám, chuyên ngành: Khoa học Đất.

Chi tiết