Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016

15.01.2016 884 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2016

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức lớp học Nghiệp vụ Sư phạm

15.01.2016 290 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Sư phạm (thuộc trường Đại học sư phạm Hà Nội) tổ chức lớp học và thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Quốc Vương)

18.11.2015 577 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Vương, khóa 2010 của Viện.

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS

10.11.2015 835 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS và gửi mẫu báo cáo tiến độ.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Ngọ Văn Ngôn)

02.11.2015 458 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngọ Văn Ngôn, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Duy Dương)

22.10.2015 517 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Duy Dương

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lại Tiến Dũng)

16.10.2015 542 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Tiến Dũng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Phạm Bảo Chung

23.09.2015 470 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Bảo Chung, chuyên ngành Di truyền và Chọn giống cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đinh Thị Dinh)

01.09.2015 512 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh - Công tác tại Viện Nghiên cứu Rau quả

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Đinh Thị Dinh

13.08.2015 1071 views

ông khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Hoàng Mạnh Cường)

07.08.2015 438 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Cường, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Dương Thị Hồng Mai)

21.07.2015 451 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Hồng Mai, khóa 2009 của Viện.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Lê Quốc Hùng

21.07.2015 676 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Quốc Hùng, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Phương Hạnh)

17.07.2015 425 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Hạnh, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đào Ngọc Ánh)

03.07.2015 385 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Ngọc Ánh - Công tác tại Viện Nghiên cứu ngô.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hoàng Mạnh Cường

10.06.2015 721 views

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Đức Kính)

10.06.2015 403 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Kính

Chi tiết

Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

05.06.2015 364 views

Công nhận 14 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2015 tại cơ sở đào tạo Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt II năm 2015

05.06.2015 880 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2015

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Dương Thị Hồng Mai

14.05.2015 465 views

NCS Dương Thị Hồng Mai, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết