Thông báo

Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015

05.06.2015 372 views

Công nhận 14 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2015 tại cơ sở đào tạo Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt II năm 2015

05.06.2015 890 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2015

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Dương Thị Hồng Mai

14.05.2015 475 views

NCS Dương Thị Hồng Mai, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Đào Ngọc Ánh

14.05.2015 496 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đào Ngọc Ánh, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Vũ Đức Kính

13.05.2015 613 views

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 557 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Thị Tuyết Nhung)

22.01.2015 266 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung.

Chi tiết

Lễ công bố quyết định công nhận học vị và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ nông nghiệp năm 2014

10.12.2014 656 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận học vị và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ nông nghiệp năm 2014 cho nghiên cứu sinh và học viên đào tạo tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2015 đợt 1

09.12.2014 1239 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2015.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Lê Thị Tuyết Nhung

05.12.2014 841 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Tuyết Nhung, chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền)

12.11.2014 612 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, khóa 2009 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Văn Sơn)

12.11.2014 590 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, khóa 2011 của Viện.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Thị Đính)

24.10.2014 552 views

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Đính, chuyên ngành: KHoa học Cây trồng.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Văn Sơn

20.10.2014 798 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Sơn, chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật

Chi tiết

Thông báo nhập học

17.10.2014 475 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triệu tập học viên cao học khóa 23 (2014-2016)

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Trần Thị Đính

03.10.2014 853 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Đính, chuyên ngành: Khoa học Cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền

22.08.2014 1304 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Thế Hinh, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

12.08.2014 627 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hinh, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trần Thị Tường Linh, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

04.08.2014 626 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Tường Linh, khóa năm 2007.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Ngọc Quý)

23.07.2014 549 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Quý.

Chi tiết