Thông báo

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lê Mai Nhất)

21.07.2014 725 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Tuấn Phong)

21.07.2014 607 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đặng Văn Niên)

15.07.2014 572 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Văn Niên.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Trần Thị Tường Linh

14.07.2014 696 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Tường Linh, chuyên ngành: Khoa học Đất.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Thế Hinh

09.07.2014 832 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hinh, chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đồng Thị Kim Cúc)

02.07.2014 530 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đồng Thị Kim Cúc, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phùng Tôn Quyền)

02.07.2014 588 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Tôn Quyền, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Bích Thùy)

02.07.2014 574 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thùy, nghiên cứu sinh khóa 2009.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Tuấn Phong

02.07.2014 575 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phong, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Lê Mai Nhất

26.06.2014 963 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Mai Nhất, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Công khai luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám

23.06.2014 860 views

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám về đề tài “Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ”.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh

12.06.2014 527 views

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014 đợt II theo Đề án 911

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phạm Thị Thanh Hương)

12.06.2014 644 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương, khóa năm 2009.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hoàng Văn Tám

10.06.2014 688 views

Công khai luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám, chuyên ngành: Khoa học Đất.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ-NCS D.V. Niên

05.06.2014 808 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Đặng Văn Niên; chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ-NCS V.N.Quý

03.06.2014 487 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Vũ Ngọc Quý; Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây trồng.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ-NCS D.T.K. Cúc

29.05.2014 804 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Đồng Thị Kim Cúc; chuyên ngành: Di truyền-Chọn giống

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ

23.05.2014 506 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Phùng Tôn Quyền; chuyên ngành: Di truyền Chọn giống

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ

22.05.2014 424 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Bích Thùy; Chuyên ngành: Khoa học Cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ

22.05.2014 455 views

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Thanh Hương; Chuyên ngành: Khoa học Đất

Chi tiết