Thông báo lịch bảo vệ luận án

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trương Minh Ngọc

04.10.2021 78 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Minh Ngọc - Công tác tại Viện Ứng dụng Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Mai Văn Quân

04.09.2021 100 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Quân, công tác tại Viện Bảo vệ Thực vật

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Chu Thúc Đạt

05.05.2021 203 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chu Thúc Đạt, công tác tại Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Võ Thị Dung

09.03.2021 241 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Võ Thị Dung, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Cao Thị Làn

09.03.2021 221 views

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) thông báo tổ chức hội đồng đánh giá Luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS Cao Thị Làn, công tác tại Trường Đại học Đà Lạt. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2021 (Thứ sáu ); Địa điểm: Hội trường, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội). Hân hạnh được đón tiếp!

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Nhuận

27.01.2021 208 views

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Nhuận, công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hà Tấn Thụ

15.01.2021 207 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Tấn Thụ, công tác tại Cục Bảo vệ thực vật

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Loan

12.01.2021 185 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Loan, công tác tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan

07.01.2021 223 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan, công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp.

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Hiếu

07.01.2021 197 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Hiếu, công tác tại Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Lai

05.01.2021 150 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Lai, công tác tại Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình – Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hải

04.01.2021 166 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hải, công tác tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy

29.12.2020 154 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy, công tác tại Bộ Tài nguyên Môi trường

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trà Ngọc Phong

15.12.2020 133 views

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Ngô Minh Dũng

10.12.2020 292 views

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) thông báo tổ chức hội đồng đánh giá Luận án tiến sỹ nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Minh Dũng,

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai

14.10.2020 193 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai, công tác tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc - Lâm Đồng

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Trang

10.09.2020 270 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Trang, công tác tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Kiên

26.08.2020 247 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Kiên, công tác tại Viện Di truyền thực vật

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh

20.08.2020 267 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh, công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hà Minh Loan

07.08.2020 216 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Minh Loan, công tác tại Trung tâm Tài nguyên thực vật.

Chi tiết