Thông báo lịch bảo vệ luận án

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cưu sinh Lê Quang Tú

21.06.2018 231 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Quang Tú, khóa 2011 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Lê Công Hùng

21.06.2018 190 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Công Hùng, khóa 2015 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Trịnh Thanh Hương

13.04.2018 232 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thanh Hương, khóa 2014 của Viện.

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt I

12.04.2018 249 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 1

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa - ngành ngôn ngữ tiếng Anh

12.04.2018 206 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa - ngành ngôn ngữ Anh

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của NCS Nguyễn Giang Thu

11.04.2018 186 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Giang Thu, khóa 2013 của Viện

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Lê Ngọc Triệu)

14.02.2018 358 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Triệu, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Thu Hà)

08.06.2017 503 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hà, công tác tại Viện Thổ nhưỡng nông hóa - khóa năm 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện (NCS Võ Thị Bích Chi)

23.05.2017 537 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Võ Thị Bích Chi - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Trần Thị Huế)

09.05.2017 452 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Huế - khóa năm 2012.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án cấp Viện (NCS Nguyễn Hữu Hùng)

27.04.2017 460 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hùng - Công tác tại Viện Nghiên cứu Ngô.

Chi tiết

Bảo vệ luận án Tiến sĩ nông nghiệp cấp Viện (NCS. Đỗ Đăng Giáp)

26.04.2017 416 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Đăng Giáp – khóa năm 2010.

Chi tiết

Bảo vệ luận án cấp Viện (NCS Đỗ Thị Hạnh)

14.04.2017 396 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hạnh - Công tác tại Trường Đại học Phương Đông.

Chi tiết

Bảo vệ luận án cấp Viện (NCS Nguyễn Thanh Lĩnh)

14.04.2017 361 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Lĩnh - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Tiến Trường)

07.04.2017 422 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Trường - Công tác tại Viện Nghiên cứu Ngô.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS. Nguyễn Thị Phong Lan)

02.03.2017 359 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phong Lan - Công tác tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Vũ Quốc Luận)

04.01.2017 438 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Quốc Luận – khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Thị Nga)

30.11.2016 553 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Nga, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Bùi Thị Thu Huyền)

30.11.2016 425 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Huyền, khóa 2012 của Viện.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Bùi Văn Thế Vinh)

26.10.2016 495 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Thế Vinh - Công tác tại Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết