Thông báo lịch bảo vệ luận án

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phùng Tôn Quyền)

02.07.2014 447 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Tôn Quyền, nghiên cứu sinh khóa năm 2010.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Nguyễn Thị Bích Thùy)

02.07.2014 469 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thùy, nghiên cứu sinh khóa 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Phạm Thị Thanh Hương)

12.06.2014 534 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương, khóa năm 2009.

Chi tiết

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp (NCS Hoàng Xuân Lam)

07.04.2014 518 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Lam, khóa năm 2008.

Chi tiết