Thông báo

Tuyển sinh lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

08.01.2020 378 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Chi tiết

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 đợt 1

08.01.2020 263 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 đợt 1.

Chi tiết

Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019

26.12.2019 258 views

Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019

Chi tiết

Nhu cầu bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

18.12.2019 226 views

Nhu cầu bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

Chi tiết

Kết quả xét bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

11.12.2019 211 views

Kết quả xét bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

Chi tiết

Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

10.12.2019 108 views

Hồ sơ PGS.TS Đào Thế Anh; Hồ sơ GS.TS Phạm Xuân Hội; Hồ sơ PGS.TS Trần Minh Tiến và Quyết định công nhận đat tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Chi tiết

Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS và Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019

10.05.2019 262 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo (Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS và Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019).

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1

23.01.2018 673 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Hoài Thanh

05.01.2018 542 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hoài Thanh - Công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Xuân Dũng)

11.09.2017 648 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng, khóa 2010 của Viện

Chi tiết

Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016 đợt II

25.07.2016 1039 views

Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016 đợt II

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

02.06.2016 964 views

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016

15.01.2016 773 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2016

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS

10.11.2015 736 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS và gửi mẫu báo cáo tiến độ.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Đinh Thị Dinh

13.08.2015 922 views

ông khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền

22.08.2014 1134 views

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám

23.06.2014 737 views

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tám về đề tài “Ảnh hưởng của phân hữu cơ chế biến tới một số đặc tính đất và năng suất cây ngắn ngày trên đất xám miền Đông Nam Bộ”.

Chi tiết

Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014

20.05.2014 621 views

Công nhận 17 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2014 tại cơ sở đào tạo Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Công nhận nghiên cứu sinh khóa năm 2014 – đợt 1

20.05.2014 594 views

Công nhận 25 (hai mươi nhăm) nghiên cứu sinh khóa năm 2014 – đợt 1 của Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014

19.05.2014 836 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh sau đại học năm 2014 đợt II.

Chi tiết