Thông báo

Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm GS, PGS năm 2021 tại VAAS

29.10.2021 65 views

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Chi tiết

Điều chỉnh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II

21.10.2021 125 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam điều chỉnh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II

Chi tiết

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II

16.06.2021 225 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt I

02.12.2020 260 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 như sau:

Chi tiết

Tuyển sinh lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

08.01.2020 662 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Chi tiết

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 đợt 1

08.01.2020 497 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 đợt 1.

Chi tiết

Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019

26.12.2019 459 views

Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ năm 2019

Chi tiết

Nhu cầu bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

18.12.2019 395 views

Nhu cầu bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

Chi tiết

Kết quả xét bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

11.12.2019 341 views

Kết quả xét bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

Chi tiết

Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm GS, PGS năm 2019 tại VAAS.

10.12.2019 194 views

Hồ sơ PGS.TS Đào Thế Anh; Hồ sơ GS.TS Phạm Xuân Hội; Hồ sơ PGS.TS Trần Minh Tiến và Quyết định công nhận đat tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Chi tiết

Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS và Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019

10.05.2019 369 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo (Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS và Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019).

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1

23.01.2018 829 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đợt 1.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Hoài Thanh

05.01.2018 653 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hoài Thanh - Công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Xuân Dũng)

11.09.2017 788 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng, khóa 2010 của Viện

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

02.06.2016 1111 views

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016

15.01.2016 897 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2016

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS

10.11.2015 849 views

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch đánh giá tiến độ học tập nghiên cứu năm 2015 của NCS và gửi mẫu báo cáo tiến độ.

Chi tiết

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Đinh Thị Dinh

13.08.2015 1095 views

ông khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh, chuyên ngành Khoa học cây trồng

Chi tiết