Ngày đăng: 11/09/2017 Số lượt xem: 773

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Xuân Dũng)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng, khóa 2010 của Viện

Tên đề tài:" Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật chuyển gen RNAi để tạo dòng Lan Dendrobium có khả năng kháng virus khảm vàng (Cymbidium mosaic virus)".

Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây trồng;  Mã số: 62.62.01.11

Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2017 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường 107, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam – 121, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất