Ngày đăng: 20/11/2017 Số lượt xem: 258

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Lê Phạm Đại )

VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) xin thông báo:

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện chuyên ngành: Chăn nuôi động vật (Mã số: 62 62 01 05) sẽ tổ chức buổi bảo vệ cho NCS Lê Phạm Đại với đề tài: " Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật làm tăng tỷ lệ mỡ giắt ở lợn thịt ".

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm2017 (Thứ Sáu).
  • Địa điểm: Phòng 107 - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.235.204, 38.228.371; Email: iasvn@vnn.vn.

Hân hạnh được đón tiếp!

Ghi chú: Đăng Báo Sài Gòn giải phóng trong 01 số (Phần Quảng cáo và thông tin cần biết)

Tin mới nhất