Ngày đăng: 22/08/2014 Số lượt xem: 1156

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Thị Thanh Hiền

Công khai luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền, chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hiền về đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái chủ yếu của loài ruồi đục quả Phương Đông (Bactrocera dorsalis Hendel) hại cây ăn quả và biện pháp phòng chống theo hướng tổng hợp ở Mộc Châu, Sơn La”, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, mã số: 62.62.01.12


Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đăng công khai toàn văn luận án, tóm tắt luận án (tiếng Việt, tiếng Anh) và trang thông tin những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Tại đây)

Kính đề nghị tổ chức, cá nhân quan tâm gửi nhận xét, đánh giá hoặc khiếu nại, tố cáo về chất lượng luận án về địa chỉ: Ban Đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội hoặc e-mail: bandaotaovaas@gmail.com

Xin trân trọng  cảm ơn!

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tin mới nhất