Ngày đăng: 14/05/2015 Số lượt xem: 475

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Dương Thị Hồng Mai

NCS Dương Thị Hồng Mai, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Dương Thị Hồng Mai về đề tài “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định”; chuyên ngành:Di truyền và chọn giống cây trồng; mã số: 62.62.01.10


Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đăng công khai toàn văn luận án, tóm tắt luận án (tiếng Việt, tiếng Anh) và trang thông tin những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại đường dẫn (Tải về): http://daotao.vaas.org.vn/cong-khai-luan-an.html

Kính đề nghị tổ chức, cá nhân quan tâm gửi nhận xét, đánh giá hoặc khiếu nại, tố cáo về chất lượng luận án về địa chỉ: Ban Đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội hoặc e-mail: bandaotaovaas@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tin mới nhất