Ngày đăng: 10/06/2015 Số lượt xem: 415

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Vũ Đức Kính)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Kính

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Kính - Công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.


Tên đề tài:"Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”.


Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;       Mã số: 62 62 01 10.


       Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 18 tháng 6 năm 2015 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất