Ngày đăng: 10/06/2015 Số lượt xem: 736

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hoàng Mạnh Cường

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng

Căn cứ qui định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Cường về đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn giống bơ (Persea americana Miller) thích hợp cho một số tỉnh Tây Nguyên”; chuyên ngành:Di truyền và chọn giống cây trồng; mã số: 62.62.01.11


Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đăng công khai toàn văn luận án, tóm tắt luận án (tiếng Việt, tiếng Anh) và trang thông tin những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại đường dẫn (Tải về): http://daotao.vaas.org.vn/cong-khai-luan-an.html

Kính đề nghị tổ chức, cá nhân quan tâm gửi nhận xét, đánh giá hoặc khiếu nại, tố cáo về chất lượng luận án về địa chỉ: Ban Đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội hoặc e-mail: bandaotaovaas@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tin mới nhất