Ngày đăng: 03/07/2015 Số lượt xem: 398

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đào Ngọc Ánh)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Ngọc Ánh - Công tác tại Viện Nghiên cứu ngô.

Tên đề tài:"Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai cho vùng Tây Bắc, Việt Nam”.


Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng;       Mã số: 62 62 01 11.


       Thời gian: 13 giờ 30 phút,  ngày 17 tháng 7 năm 2015 (thứ sáu).

Địa điểm: Hội trường 211 Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất