Ngày đăng: 01/09/2015 Số lượt xem: 524

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Đinh Thị Dinh)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đinh Thị Dinh - Công tác tại Viện Nghiên cứu Rau quả

Tên đề tài:"Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea (Lindley) ridley) ở miền Bắc Việt Nam”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;       Mã số: 62 62 01 10.

       Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 14 tháng 9 năm 2015 (thứ hai).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất