Ngày đăng: 16/10/2015 Số lượt xem: 555

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Lại Tiến Dũng)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Tiến Dũng

Tên đề tài:"Nghiên cứu sâu chính hại ngô lai và biện pháp phòng trừ ở một số tỉnh phía Bắc”.

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;       Mã số: 62 62 01 12.

       Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2015 (thứ sáu).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất