Ngày đăng: 22/10/2015 Số lượt xem: 530

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Duy Dương)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Duy Dương

ên đề tài:"Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định chỉ thị nhận dạng một số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) bản địa của Việt Nam”.

Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây trông;       Mã số: 62 62 01 11.

       Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 11 năm 2015 (thứ ba).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất