Ngày đăng: 02/11/2015 Số lượt xem: 470

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Ngọ Văn Ngôn)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngọ Văn Ngôn, khóa 2011 của Viện.

Tên đề tài:" Nghiên cứu đa dạng di truyền vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith gây héo xanh lạc và xác định các dòng, giống kháng bệnh ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam”.

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;       Mã số: 62 62 01 12

Thời gian: 13 giờ 30 phút,  ngày 11 tháng 11 năm 2015 (thứ tư)

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà Điều hành - Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

               (Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất