Ngày đăng: 18/11/2015 Số lượt xem: 591

Thông báo lịch tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ nông nghiệp (NCS Trần Quốc Vương)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Vương, khóa 2010 của Viện.

Tên đề tài:" Nghiên cứu hiện trạng lân trong đất và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân lân trên đất xám bạc màu tỉnh Bắc Giang.

Chuyên ngành: Khoa học đất;       Mã số: 62 62 01 03

Thời gian: 08 giờ 30 phút,  ngày 03 tháng 12 năm 2015 (thứ tư)

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà Điều hành - Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

               (Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất