Ngày đăng: 02/06/2016 Số lượt xem: 1089

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

Công khai luận án tiến sĩ - NCS Hà Văn Chiến

Tên đề tài: Nghiên cứu vai trò của các yếu tố phiên mã đáp ứng auxin (GmARF) ở đậu tương và strigolactoneArabisopsis trong chịu hạn và mặn.

 

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

 

Mã số: 62 42 02 01

 

Nghiên cứu sinh: Hà Văn Chiến

 

Người hướng dẫn:

1. PGS. TS Nguyễn Văn Đồng

 

2. TS. Trần Phan Lam Sơn

 

Chi tiết

Tin mới nhất