Ngày đăng: 22/11/2017 Số lượt xem: 311

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Nguyễn Trọng Tuyển)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Tuyển - Công tác tại Trường PTTH B Phủ lý, Hà Nam

Tên đề tài: Nghiên cứu các đặc điểm kiểu hình và kiểu gen phục vụ cho khai thác và phát triển nguồn gen giống gà Móng Tiên Phong;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 62 42 02 01;

Thời gian: 8 giờ 30  phút, ngày 07 tháng  12  năm 2017 (Thứ năm);

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;            Mã số: 62 62 01 10.

      Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp VN   

                                                (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất