Ngày đăng: 04/12/2017 Số lượt xem: 251

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện (NCS Trần Hoài Hương)

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hoài Hương - Công tác tại Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.

Tên đề tài:"Nghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa thảm, hoa chậu cho Hà Nội”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 62 62 01 10;

Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 14 tháng 12 năm 2017(thứ tư).

Địa điểm: Hội trường Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông

                nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

       Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự !

Tin mới nhất