Ngày đăng: 05/01/2018 Số lượt xem: 542

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Hoài Thanh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hoài Thanh - Công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Tên đề tài:Nghiên cứu xác định hệ thống cây trồng thích hợp ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

 

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

 

Mã số: 9620110

 

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2018 (thứ hai)

 

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà Điều hành Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Tin mới nhất