Ngày đăng: 16/11/2018 Số lượt xem: 155

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Vũ Văn Khuê

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Khuê, công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Tên đề tài : Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng ớt cay (Capsicum annuum L.) ở tỉnh Bình Định.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;       Mã số:  9620110.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2018 (thứ tư).

Địa điểm: Hội trường 211, Nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp VN – Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất