Ngày đăng: 03/12/2018 Số lượt xem: 131

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Lâm Văn Hà

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS)-Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), thông báo tổ chức hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện chuyên ngành: Khoa học Đất (Mã số: 9620103) cho NCS Lâm Văn Hà

Đề tài: "Ảnh hưởng của phân bón đến độ phì nhiêu đất đỏ bazan và năng suất cà phê ở cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng".

  •  Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30’ ngày 18/12/2018 (Thứ Ba).
  • Địa điểm: P.107 - Viện KHKTNN miền Nam, số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP. HCM.
  • Điện thoại: (028) 38.235.204, 38.228.371; Email: iasvn@vnn.vn.

Rất hanh hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất