Ngày đăng: 04/12/2018 Số lượt xem: 154

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Đàm Thế Chiến

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đàm Thế Chiến, khóa 2012 của Viện

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác có hiệu quả cho lúa thuần trên đất xám bạc màu Bắc Giang;

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;  Mã số: 9620110;

Thời gian:   8  giờ  30 phút, ngày  20  tháng  12  năm 2018 (Thứ  năm);

Địa điểm: Hội trường 211, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp VN (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất