Ngày đăng: 05/12/2018 Số lượt xem: 162

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Bùi Thị Phương Loan

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Phương Loan - Công tác tại Viện Môi trường Nông nghiệp.

Về đề tài: Nghiên cứu hiện trạng hữu cơ và biện pháp nâng cao khả năng cố định các bon trong đất cát biển vùng Bắc Trung Bộ;

Chuyên ngành: Khoa học đất;  Mã số: 9620103;

Thời gian:   8  giờ  30 phút, ngày  28  tháng  12  năm 2018 (Thứ  sáu);

Địa điểm: Hội trường 211, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp VN (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất