Ngày đăng: 13/12/2018 Số lượt xem: 157

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Anh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Anh, khóa năm 2014 – sinh hoạt chuyên môn tại Viện Di truyền NN.

Tên đề tài:"Nghiên cứu cải tiến năng suất một số dòng/giống lúa bằng chỉ thị phân tử”.

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;            Mã số: 9420201.

      Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 26 tháng 12 năm 2018 (thứ tư).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Ban Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất