Ngày đăng: 26/12/2018 Số lượt xem: 170

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Bùi Văn Dũng

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Dũng, khóa 2013 của Viện.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học loài bọ ánh kim Oides sp. (Coleoptra: Crysomelidae)  hại hồi và biện pháp phòng trừ tại Lạng Sơn;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112;

Thời gian:   8  giờ  30 phút, ngày  08  tháng  01  năm 2019 (Thứ ba);

Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Tin mới nhất