Ngày đăng: 04/01/2019 Số lượt xem: 183

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Huyền

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Huyền - Công tác tại Trường ĐẠi học Hồng Đức Thanh Hóa

Tên đề tài:"Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa”.

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;             Mã số: 9620110.

      Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 24 tháng 01 năm 2019 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường Tầng 211, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất