Ngày đăng: 05/01/2019 Số lượt xem: 221

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Chu Đức Hà

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chu Đức Hà, khóa 2014 của Viện.

Họ tên NCS: Chu Đức Hà, công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây Arabidopsis và đậu tương”.

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 9420201;

Thời gian:   13  giờ  30  phút, ngày 17  tháng  01  năm 2019  (Thứ năm );

Địa điểm: Hội trường 211, Nhà Điều hành -  Viện Khoa học Nông nghiệp VN – Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất