Ngày đăng: 09/01/2019 Số lượt xem: 171

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tiếp

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tiếp, khóa 2012 - Công tác tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

Tên đề tài: "Nghiên cứu cải tiến một số giống lúa nếp xạ tia gamma (Co60) vào hạt nảy mầm”.

Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây trồng;         Mã số: 9620111.

      Thời gian: 8 giờ 30 phút,  ngày 22 tháng 01 năm 2019 (thứ ba).

Địa điểm: Hội trường phòng 211, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất