Ngày đăng: 11/04/2019 Số lượt xem: 99

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Hà Mạnh Thắng

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Mạnh Thắng - Công tác tại Viện Môi trường Nông nghiệp.

Về đề tài: Nghiên  cứu cadimi trong một số nhóm đất ở Việt Nam và tích lũy cadimi trong rau ăn lá;

Chuyên ngành: Khoa học đất;  Mã số: 9620103;

Thời gian:   8  giờ  30 phút, ngày  25  tháng  4  năm 2019 (Thứ  năm);

Địa điểm: Hội trường 211, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp VN (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất