Ngày đăng: 25/04/2019 Số lượt xem: 241

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thùy Dương

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thùy Dương - Công tác tại Trường Đại học Phương Đông

Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn Bacillus thuringiensis phục vụ tạo chế phẩm diệt côn trùng bộ hai cánh (Diptera);

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;            Mã số: 9420201.

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2019 (thứ sáu).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất