Ngày đăng: 02/05/2019 Số lượt xem: 89

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Thái Kế Quân

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) thông báo tổ chức hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện chuyên ngành: Công nghệ Sinh học (Mã số: 9420201) cho Nghiên cứu sinh Thái Kế Quân

Đề tài: "Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể chó Phú Quốc dựa trên trình tự HV1 thuộc vùng CR trên hệ gen ty thể".

  • Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30’ ngày 22/5/2019 (Thứ Tư).
  • Địa điểm: P.107 - Viện KHKTNN miền Nam, số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 38.235.204, 38.228.371; Email: iasvn@vnn.vn

Tin mới nhất