Ngày đăng: 10/05/2019 Số lượt xem: 307

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Hùng Phong

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hùng Phong - Công tác tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Tên đề tài Nghiên cứu chọn tạo dòng bố mẹ chống chịu bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam;

Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây trồng;  Mã số: 9620111;

Thời gian:  8  giờ  30  phút, ngày 24 tháng 5 năm 2019 (Thứ sáu);

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất