Ngày đăng: 09/07/2019 Số lượt xem: 103

Danh sách ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng GSCS

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở.

(Danh sách kèm theo)

 

Tin mới nhất