Ngày đăng: 10/07/2019 Số lượt xem: 247

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Loan

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Loan - Công tác tại Trường Đại học Đà Lạt

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của tuyến trùng Meloidogyne sp. hại cà tím và biện pháp phòng trừ theo hướng quản lý tổng hợp tại Lâm Đồng;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;           Mã số: 9620112.

     Thời gian: 13 giờ 30 phút,  ngày 22 tháng 7 năm 2019 (thứ hai).

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, A11 nhà Điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất