Ngày đăng: 05/08/2019 Số lượt xem: 266

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Đỗ Hồng Khanh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Hồng Khanh, công tác tại Cục Bảo vệ thực vật

Tên đề tài: "Nghiên cứu rệp sáp bột hồng Phenacoccus manihoti (Matile- Ferrecoo, 1977) (Homoptera: Pseudococcidae) hại sắn và biện pháp quản lý theo hướng tổng hợp";

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112;

Thời gian:   8 giờ  30  phút, ngày 20  tháng  8 năm 2019 (Thứ ba);

Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp!

Tin mới nhất