Ngày đăng: 09/08/2019 Số lượt xem: 305

Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công bố Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KH Nông nghiệp Việt Nam

Kết quả

Tin mới nhất