Ngày đăng: 22/08/2019 Số lượt xem: 93

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Điệp

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Điệp - Công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tích hợp gen kháng bệnh bạc lá vào một số dòng/giống lúa phục vụ chọn tạo giống;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;  Mã số: 9420201;

Thời gian:   13  giờ  30  phút, ngày  05  tháng  9  năm 2019 (Thứ năm );

Địa điểm: Hội trường 211, Nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Hân hạnh được đón tiếp !

Tin mới nhất