Ngày đăng: 10/09/2019 Số lượt xem: 339

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Hà

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Hà, Công tác tại Viện Nghiên cứu Rau quả.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến ra hoa, đậu quả, năng suất và chất lượng ổi Thanh Hà-1 tại Hải Dương”;

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;  Mã số: 9620110;

Thời gian:    8  giờ  30  phút, ngày  02   tháng  10  năm 2019  (Thứ  tư );

Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

                     Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự !

Tin mới nhất