Ngày đăng: 08/11/2019 Số lượt xem: 396

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Đoàn Thị Lương

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Thị Lương, Công tác tại công tác tại Cục Bảo vệ thực vật.

Tên đề tài luận án: Đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống rệp sáp giả Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Homoptera: Pseudococidae) hại cây đu đủ tại Hà Nội;

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật;  Mã số: 9620112;

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày  27  tháng  11 năm 2019 (Thứ tư);

Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Tin mới nhất