Ngày đăng: 25/11/2019 Số lượt xem: 317

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Phụ Thanh

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phụ Thanh, Công tác tại công tác tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo  giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía Bắc;

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống;  Mã số: 9620111;

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày  10  tháng  12 năm 2019 (Thứ ba);

Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Tin mới nhất